DECODING LIFE แคมป์สุขภาพ

DECODING LIFE แคมป์สุขภาพ

ด้วย C O N C E P T Health & Entertainment

ให้คุณหลุดจากชีวิตจริงสู่การพักผ่อนที่คุ­้มค่า ด้วยกลวิธีการใช้ชีวิต ให้มีความสุขได้ ทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยการถอดรหัส ปลดสลักชีวิตเดิมๆที่เหนื่อยล้าเสี่ยงการเ­จ็บป่วย มาสู่การผ่อนคลาย พูดคุยกับผู้รู้ สนทนากับผู้มีประสบการณ์

ได้บำบัดกับแพทย์ผู้ชำนาญ สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะจากศิลปินดารา นักแสดง เพื่อให้ทุกคนได้กลับไปดูแลตัวเอง ให้มีคุณภาพจิต คุณภาพกาย

ที่อยู่เหนือโรคภัย