POCCA

PRODUCT LIST

POCCA X85 พอคคา เอ็กซ์ 85 อาหารพืชสูตรเข้มข้น

อาหารพืชสูตรเข้มข้น ที่มีธาตุอาหารที่มีความจำเป็นต่อพืช เป็นอาหารเสริมพืชสูตรพิเศษ ใช้ทดแทนปุ๋ย

ราคา : 600

POCCA PLANT GUARD พอคคา แพลนท์การ์ด

พอคคา แพลนท์การ์ด คือ สารผงที่ใช้สำหรับป้องกันแมลงศัตรูพืช ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยหลักธรรมชาติ

ราคา : 165

POCCA D 95 POCCA I 95พอคคา ดี 95 คู่กับ พอคคา ไอ 95

เป็นน้ำหมักที่สามารถย่อยสลายตอซังข้าว ฟางข้าว ข้าวดีด ข้าวหน้าดิน และซากวัชพืชทุกชนิด

ราคา : 350