POCCA X85 พอคคา เอ็กซ์ 85 อาหารพืชสูตรเข้มข้น

POCCA X85 พอคคา เอ็กซ์ 85 อาหารพืชสูตรเข้มข้น

POC00101
ราคา : 600

อาหารพืชสูตรเข้มข้น ที่มีธาตุอาหารที่มีความจำเป็นต่อพืช เป็นอาหารเสริมพืชสูตรพิเศษ ใช้ทดแทนปุ๋ย


อาหารพืชสูตรเข้มข้น  ที่มีธาตุอาหารที่มีความจำเป็นต่อพืช  เป็นอาหารเสริมพืชสูตรพิเศษ  ใช้ทดแทนปุ๋ย  สามารถฉีดพ่นทางใบ  ทางลำต้น  และทางรากได้   ช่วยทำให้ดินร่วนซุย  ไม่ทำลายจุลินทรีย์  เพิ่มการเจริญเติบโต  สร้างความแข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกัน และความสมบูรณ์ให้กับพืชให้ดียิ่งขึ้น   ทั้งยังช่วยเพิ่มราก   เพิ่มการแตกหน่อ   เร่งการออกดอก   ติดผลดก   และยังทำให้พืชออกดอกออกผลก่อนฤดูกาล  ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น  1-2  เท่า ลดการใช้ยาฆ่าแมลงลงกว่า   90%    ซึ่งเป็นการลดต้นทุน   ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม      ใช้ได้กับพืชทุกชนิด  พืชนา  พืชสวน  พืชไร่  ไม้ใบ  ไม้ดอก  ไม้ผล  ไม้ยืนต้น  และพืชทางการเกษตร  เป็นต้น
พอคคา เอ็กซ์ 85  ไม่มีส่วนผสมของสารเคมี ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสัตว์เลี้ยง