UPAS PR WAIST BELT เข็มขัด

UPAS PR WAIST BELT เข็มขัด

UPM00500
ราคา : 10,900

เข็มขัดติดด้วยเม็ดเซรามิค ทำมาจากแร่ธรรมชาติแม็กซัมซุก ซึ่งมีที่เดียวในประเทศเกาหลีใต้


เข็มขัดติดด้วยเม็ดเซรามิค ทำมาจากแร่ธรรมชาติแม็กซัมซุก ซึ่งมีที่เดียวในประเทศเกาหลีใต้ เม็ดเซรามิคนำมาผลิตผ่านกระบวนการเผาด้วยความร้อนสูงถึง 1300 องศาเซลเซียส
UPAS PR WAIST BELT สามารถใช้ได้ คาดได้ปกติในชีวิตประจำวัน เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น