UPAS WOM–X แท่งเซรามิค

UPAS WOM–X แท่งเซรามิค

UPM01400
ราคา : 9,900

แท่งเซรามิค UPAS WOM- X ทำมาจากแร่ธรรมชาติมีที่เดียวในประเทศเกาหลีใต้ นำมาผลิตผ่านกระบวนการเผา


แท่งเซรามิค  UPAS WOM- X  ทำมาจากแร่ธรรมชาติมีที่เดียวในประเทศเกาหลีใต้ นำมาผลิตผ่านกระบวนการเผาด้วยความร้อนสูงถึง 1300 องศาเซลเซียส
ผลิตภัณฑ์ UPAS WOM-X  สะอาด ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายในผู้หญิง 100%